Welkom
Welkom
Wie zijn we
Missie
Structuur en werking
Nieuwsbrief
Leden
Links
Contact
Vacatures
Persmededelingen
Trefdag Gezinszorg
Opleidingen

Wie zijn we

De VVDG vzw treedt op als koepelorganisatie voor de erkende openbare en private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Van de 110 erkende diensten voor gezinszorg, zijn er 91 lid van de Vereniging.  

Gezinszorg is de basiszorg die noodzakelijk is opdat zorgbehoevende personen (fysisch, psychisch en/of sociaal) thuis kunnen blijven wonen.

Deze zorg wordt aangeboden in de vorm van persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en schoonmaakhulp alsook de daarmee verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning.

Doel van gezinszorg is het gezinsleven in standhouden, ondersteunen of herstellen.

Een dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg verricht schoonmaakhulp, klusjeshulp en/of oppashulp op verzoek van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger en indien uit zijn sociaal onderzoek blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden, onvoldoende is.

  • Door de aansluiting van zowel privé-diensten als diensten die functioneren in het kader van openbare besturen, wordt een pluralistisch werking gegarandeerd.