Welkom
Welkom
Wie zijn we
Missie
Structuur en werking
Nieuwsbrief
Leden
Links
Contact
Vacatures
Persmededelingen
Trefdag Gezinszorg
Opleidingen

Doelstellingen
De diensten voor gezinszorg hebben zich verenigd in de VVDG vzw met de volgende doelstellingen:

  1. het tot stand brengen en het bevorderen van de contacten tussen de verschillende diensten voor gezinszorg erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

  2. de maatschappelijke erkenning, de promotie en de beeldvorming van de diensten voor gezinszorg in het kader van de welzijns- en gezondheidszorg in het algemeen en de thuiszorg in het bijzonder;

  3. de valorisatie van de diensten, van de opleiding en van het personeel;

  4. het verzekeren van een gemeenschappelijke actie ten opzichte van de officiële instanties van de Vlaamse gemeenschap;

  5. het voorbereiden van studies en de verspreiding van inlichtingen betreffende de gemeenschappelijke problemen van de verschillende diensten, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

  6. het verzekeren van een gemeenschappelijke vertegenwoordiging in de organismen van nationaal of internationaal niveau die betrekking hebben op gezinszorg.