Welkom
Welkom
Wie zijn we
Missie
Structuur en werking
Nieuwsbrief
Leden
Links
Contact
Vacatures
Persmededelingen
Trefdag Gezinszorg
Opleidingen

Links
Barema's paritair comité 318.02 d.d. 01-10-2018: Gezinszorg - Dienstenchequewerking  
Geregistreerde CAO's: https://bit.ly/2xTmVUA 
 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be
Regelgeving Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: www.wvg.vlaanderen.be/juriwel
Kabinet van Minister Jo Vandeurzen: www.ministerjovandeurzen.be
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.meta.fgov.be
Conferatie van Social Profit Ondernemingen (CSPO): www.cspo-cenm.be
Vereniging van Social Profit Ondernemingen (VERSO): www.verso-net.be
Vlaamse Sociale Profitfondsen vzw: www.vspf.org
Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit: www.vivosocialprofit.org
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap: www.vleva.eu
Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling: www.vdab.be
HomeCare Europe: www.homecareeurope.org
Vlaamse regering: www.vlaanderen.be
Vlaams parlement: www.vlaamsparlement.be