Welkom
Welkom
Wie zijn we
Doelstellingen
Structuur en werking
Leden
Links
Nieuws
Contact
Vacatures
Persmededelingen
Uw mening is belangrijk
Opleidingen

Vacature

In uitvoering van het transitieplan van de VVDG wordt de aanwerving van 2 stafmedewerkers voorzien.

 

1. De Stafmedewerker algemeen beleid en Kennismanagement  (80%/100%) staat in voor het proactief ondersteunen van de VVDG op vlak van beleidsontwikkeling en is samen met de directeur verantwoordelijk voor:

  • De inhoudelijke versterking en de cijfermatige onderbouw van de Vereniging.
  • Het garanderen van kwalitatieve, hoogstaande en concrete nota’s voor de Werkgroepen en organen van de v.z.w.
  • Het monitoren, beheren en permanent actualiseren van de sectorale kencijfers.
  • De leden op het vlak van budgetten, calculaties, verdeelsleutels, e.a. professioneel te ondersteunen.
  • Het mee bewaken van de interne besluitvormingstrajecten. 

We verwachten van de stafmedewerker dat deze:

In staat is beleidsopties te vertalen in concrete voorstellen.

Kennis heeft van budgetten en financiën en vlot deze data kan beheren.

In staat is budgettaire, vernieuwende voorstellen te formuleren.

Impactanalyses kan opmaken ten gunste van de leden.

vlot standpunten en documenten kan opstellen die beleidsinspirerend en  beleidsvoorbereidend kunnen worden ingezet.

Kwalitatief en resultaatsgericht werkt.

 

 

2. De Stafmedewerker Innovatie, Informatie & Communicatie (80%/100%) staat in voor het  proactief ondersteunen van de VVDG en is samen met de directeur verantwoordelijk voor:

Het ondersteunen van inhoudelijke werkgroepen van de Vereniging.

Het systematisch vertalen van de bestuurlijke en vertegenwoordigingsbesluiten in toegankelijke informatie naar alle leden.

Het op een pro-actieve manier verzamelen van informatie zowel binnen als buiten de gezinszorg die van belang is om te delen met de leden.

Het opzetten en onderhouden van een actueel klant- en gebruikersvriendelijk informatiedelingssysteem voor en met de leden.

Het permanent scannen en omzetten in strategische adviezen van de ontwikkelingen in de belendende sectoren.

De verzorging van interne en externe communicatie: instaan voor een verfrissende en heldere interne en externe communicatie via sociale media, website, pers,…. 

 

We verwachten van de stafmedewerker dat deze:

Een strategie kan ontwikkelen voor de branding van de sector  (als primordiale partner binnen de eerstelijnszorg).

In staat is om beleidsopties te vertalen naar concrete voorstellen.

Kwalitatief en resultaatsgericht werkt.

Binnen de interne en externe communicatie een bijzondere aandacht voorziet voor eenieder die tewerkgesteld is binnen gezinszorg.

Een continue en verbindende communicatie met de leden.

De directeur bijstaat/adviseert in het woordvoerderschap en snelle respons via persberichten op ontwikkeling die de actualiteit (zullen) halen.

 

Gezinszorg als een sterk merk naar voor brengt binnen de publieke opinie.

 

Voor beide functies kijken uit naar een m/v met een masterdiploma (bachelor met evenwaardige competenties door ervaring) die:

Bij voorkeur enige ervaring heeft in de sector gezinszorg, bij uitbreiding de welzijns- of gezondheidszorg of zich de specifieke inhoud van gezinszorg snel eigen maakt.

Complementair kan werken in een klein team onder leiding van de directeur.

Kan denken vanuit een Koepelvereniging en de sectorbelangen vooropzet.

Procesmatig en planmatig kan denken, initiëren en handelen.

Zin heeft voor een hoog analytische denkvermogen en een creatief-flexibel denken.

Nuances en diversiteit onder de leden via een meerwaardecreatie omzet in algemeen belang.

Een goede en mekaar versterkende combinatie van theorie en praktijk aan de dag kan leggen.

In staat is moeilijkheden om te zetten in innovatieve en creatieve mogelijkheden.

In staat is begane paden te verlaten en concrete innovatieve voorstellen te formuleren.

Zich flexibel kan opstellen en in staat is tijdelijk te switchen van inhoudelijke focus en beschikbaarheid indien nodig.

Een goede communicator is en kan luisteren naar de leden.

 

We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.

 

We bieden een overeenkomst van onbepaalde duur met de loon- en arbeidsvoorwaarden ---overeenkomstig het Paritair Comité 318.02 – Barema categorie K5.

 We kijken uit naar een onmiddellijke indiensttreding.

 We ontvangen je CV en motivatiebrief graag ten laatste op 4 oktober 2017 ter attentie van VVDG, Ann Demeulemeester, wnd. voorzitter, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel of via info@vvdg.be.

 Mocht je voorafgaandelijk nog vragen hebben of bijkomende informatie over deze vacature wensen, kan je hiervoor terecht bij Stefaan Berteloot, directeur op het nummer 02 227 40 71.