Welkom
Welkom
Wie zijn we
Missie
Structuur en werking
Nieuwsbrief
Leden
Links
Contact
Vacatures
Persmededelingen
Trefdag Gezinszorg
Opleidingen

Opleidingen

Opleidingen polyvalent verzorgende

Voor mensen die gemotiveerd zijn om in de zorgverlening te werken, maar niet over een geschikt diploma beschikken, organiseren de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in samenwerking met de VDAB, de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Sociaal Fonds, beroepsopleidingen voor polyvalent verzorgenden en zorgkundigen.

De opleiding tot polyvalent verzorgende duurt ongeveer 12 maanden. Naast een grondige theoretische vorming is een belangrijk pakket stages voorzien.

De opleiding tot zorgkundige duurt 120 uren en kan enkel gevolgd worden door een werkloze polyvalent verzorgende en door een werkende polyvalent verzorgende in afspraak met zijn/haar werkgever.

De opleiding leidt tot een erkend brevet waarmee de verzorgende/zorgkundige zowel in de thuiszorg als in verzorgingsinstellingen kan tewerkgesteld worden.

De opleidingen tot polyvalent verzorgende en zorgkundige starten het hele jaar door en zijn gratis.

Dankzij de samenwerking met de VDAB ontvangen uitkeringsgerechtigde cursisten verder werklozensteun. Bovendien genieten cursisten ook van:

- een verplaatsingsvergoeding: een gratis busabonnement of 0,15 euro per afgelegde kilometer,
- kinderopvangvergoeding: de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang tot de kinderen naar school kunnen gaan. Voor    kleuter- en basisonderwijs vergoedt de VDAB de kosten voor buitenschoolse opvang,
- stimulanspremie: 1 euro per opleidingsuur voor wie meer dan 1 jaar werkloos is met personen ten laste. Dit geldt ook voor leefloongerechtigden met personen ten laste.

Meer informatie over de opleidingen tot polyvalent verzorgende en zorgkundige vindt u op volgende websites:

Private diensten

- Familiehulp vzw: www.familiehulp.be

- Familiezorg Oost - Vlaanderen: www.familiezorg.be

- Familiezorg West - Vlaanderen: www.familiezorg-wvl.be/opleiding.aspx

- Gezinszorg Villers: www.villersvzw.be

- IMSIR: www.imsir.be

- Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be

- Pajottenlands Centrum: www.pajottenlandscentrum.be/opleidingscentrum.htm

- Solidariteit voor het Gezin: www.solidariteit.be/opleidingen.aspx

- Sowel vzw: www.sowel.be

- Thuishulp vzw: http://www.ctz.be/vorming/Vormingsaanbod/Pages/verzorgendeThuiszorgResidentieel.aspx

 - thuiszorg vleminckveld: www.thuiszorgvleminckveld.be/index.php?page=opleiding

Openbare diensten

- OCMW Heusden - Zolder: http://www.ocmwheusdenzolder.be/index.php?ID=641

- OCMW Maaseik: http://www.ocmwmaaseik.be/

- OCMW Sint - Niklaas: http://www.ocmwsintniklaas.be/thuiszorg/opleiding-polyvalent-verzorgende

 VIVO

- www.werkmetmensen.be

- www.lerenindesocialprofit.be